23-10-2015 tarihinde eklendi
Siyasal örgütlenmelere karşın cemaat sivilliğinin sürdürülebilirliği
Vazifesi hakikate ve haklılara nokta-i istinad teşkil etmek olan bir taife-i hak, geçici rüzgarlara değil sabit hakikatlere bağlı hareket eder.

Kadim ve modern haliyle cemaat ve siyaset, toplumsal yaşamın iki zorunlu dinamiğidir. İslamî gelenekte cemaat kavramı, hakkı temsil eden özne veya hakkın kendisi olarak anlamlandırılır. Bu kavrayış, hakkın uzlaştırıcı ve birleştirici karekterine dayandırılır. Tam da bu noktada cemaat hak-dışılıkla bir araya getirilmez . Bu tespit, cemaat pratiklerini tenzih etme düşüncesini değil onun kendisi için var olduğu amacı ifade eder.

Siyaset ise doğrudan siyaseti yapılan şeyin maslahatlarını üretmeye ve korumaya ilişkin bir etkinliktir. Bu etkinlik süreci, olaya yönelik olduğu kadar aynı siyasal olay etrafında şekillenen farklı siyasal stratejilerin birbiriyle mücadelesine dayalı olarak da gelişebilir. Siyasetçi bu mücadelede, kendini dayandırdığı kitlenin veya değerlerin maslahatını korumaya çalışırken söylem ve pozisyonunu ötekine göre planlar.

Cemaat, hakkı, hukukta eşitliği, adaleti, vicdanı ve kollektif alimi temsil ederken siyaset, iktidarın nasıl kullanılacağını, maslahatı ve umerayı temsil eder. Bu açıdan cemaat ve siyaset ilişkisini anlamaya çalışmak bir yandan da hak ve güç, adalet ve maslahat, ulema ve umera ilişkisini düşünmektir.   

Siyasal süreçlerin en kırılgan alanı, cemaat ve partinin kesiştiği noktaları ve birbiriyle muamele tarzlarını belirlemektir. Varlığı ölçüye dayanan hak ve hukuk, muayyen bir ölçüsü olmayan maslahat düşüncesine eleştiri ve tavsiyede bulunabilir. Lakin bu temas, cemaatin kendisini fırsat alanı olarak inşa etmesine veya başkalarının fırsat alanı olarak kullanılmasına meşruiyet kazandırmaz. Adalet ve maslahat dengesi  iyi kurulmadığında bu kırılganlık iki kurumu da ana işlevselliğinden uzaklaştırabilir. Kötü bir karşılaşma, cemaatlerin parti refleksi göstermesine, partilerin cemaat gibi davranmasına sebep olur. Miyarını kaçırmış olan bu ilişki tarzı daha çok cemaatlerin cemaat gibi hareket etmelerini zorlaştırır. Bu savrulmalarda ortaya çıkan en tehlikeli pratik, parti tarafgirliğinin tanrılaştırılmasıdır.

Cemaatin partisiz politik düşünce üzerinden siyasal vakıaya müdahil olması onu kurumsal bir tarafgirlik içinde gösterebilir. Bu sebeple cemaatin inşa ettiği politik bilinç, bu veya şu partinin içinde erimekten korunmak için hukuk eşitliği ve istibdat aleyhtarlığıyla kendini sınırlar. Bu anlayış, partilerden çok ürettikleri politikaların hukuka ve hayata yansımalarıyla ilgilenir. Siyasal düşünce ile parti siyasetini birbirinden ayrı görmek, kollektif ulemayı temsil eden cemaate, modern ümeraya "temas etme" imkanı sağlar. Ancak bu telebbüse dönüşmemelidir. Bu temasta ulema, zaman ve zeminin merhametsizliğine uğrasa bile hak ve hakikati  sulta'nın ulufe ve tahkirlerine hiçbir suretle feda edemez.

Cemaat bir hakikati dillendirirken bu bazen politikacının söylemiyle örtüşür. Cemaat için bunun tek gerekçesi  ebedi hakikate bağlılık ve hukuk iken, politikacı için durum değişkendir. Politikacı veya partinin söylem gerekçesi değişken olduğu kadar bu tarz haklı söylemlerin öznesi de değişken olabilir. Bu yüzden, vazifesi hakikate ve haklılara nokta-i istinad teşkil etmek olan bir taife-i hak, geçici rüzgarlara değil sabit hakikatlere bağlı hareket eder.

http://www.zehra.com.tr/siyasal-orgutlenmelere-karsin-cemaat-sivilliginin-surdurulebilirligi_111494.html