Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Aktüel

vicdana çağrı
Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. ...

Angela Merkel “Çocuklarımıza diyeceğiz, Mekke kendilerine yakın olmasına rağmen Suriyeli ve Iraklı mülteciler bize sığındı diye”. Sahi ne oldu bize… Namaz kılıyoruz, Oruç tutuyoruz, Kur’an okuyoruz ama bir birimizi sevmiyoruz. Birbirimize hayat hakkı tanımıyoruz. Işid katil bir örgüt diye nutuklar atıyoruz. Ama Etvar ve efallerimizin Işid den farkı yok. Oda kendi dışındakilerine hayat hakkı tanımıyor bizde. Oda kendi gibi düşünmeyenleri sevmiyor bizde. Oda farklı ırktan olanları yok etmekten zevk alıyor bizde. Farkında mıyız Işid aslında çürümüş ahlakımızın cisimleşmiş hali. O kadar çürümüş ki ahlakımız ölüler üzerinden birbirimize nefret kusuyoruz. Allah’ın insanlara bahşettiği ırk ve dil kavramını inkâr ediyor. Bu ayeti yok saymak için dinde ne kadar zorlama varsa yapıyoruz. Vicdanımız çoktan terk etti bizi… Aslında Vicdanımız geriye gidiyor ta Asr-ı saadete bizi şikâyete.

 

  Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? (Hucûrat Suresi: 12) Diyen Kur’an’ı Azimmüşşanın hükmüne ne kadar imtisal ediyoruz. İslam adi bir gıybeti bile nehy edip kardeşini dişlemekle nitelendirirken biz ne yapıyoruz. Bol iftiralı ve bol gıybetli konuşmalarımızda tüketiyoruz kardeşliğimizi. Cemiyetinize, İnsanlığınıza ve insafınıza ne oluyor diye hitap ediyor bu ayet. Hiç mi vicdanınız yok, kardeşinizi sorgusuz sualsiz infaz ediyorsunuz? Hâlbuki İslamiyet zahire bakar batına bakmaz onu Allah bilir. Bir kişi ben hırsız değilim diyor ise ve ispatlanamazsa o adam hırsız değildir İslam nazarında. Biri ben kâfir veya münafık değilim diyorsa o söz bağlayıcıdır. Hatta istemeden birine hakkını helal etsen İslam nazarında helalleşmiş sayılırsın. Ne oluyor ki bize kendimizi yaratıcının yerine koyup birbirimizi kâfir, münafık ilan edebiliyoruz. Kanlarımızı ve namuslarımızı bir birimize helal görüyoruz. Ve Ayet, Yuh olsun size! Vicdanınız yok mu diyor dünyalık için bu kadar alçalmaya ve aşağılık olmaya…

 

  Bu vicdansızlık Hastalığına tavsiye olarak Bediüzzaman, Adnan Menderes’e yazdığı İnsani hak ve hürriyetlerini hatırlatan ayet ve hadislerden oluşan bir mektup yollar. Mektubunda maddeler halinde kaideleri sıralar  

Birincisi:“Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. (Fâtır Suresi: 18)” Ayetiyle suçun şahsiliğini hatırlatır ve şöyle devam eder. “Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Hâlbuki şimdiki siyaset-i hâzırada particilik tarafdarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni'gıybetler ve tezyifler edilip bir tek cinayet, yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir.

 

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için, canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzımdır.[1]

 

İkincisi:Bir kavmin efendisi, O kavmin hizmetkârıdır. (Hadis. Aclunî, Keşfü'l-Hafâ 1/409, hadis no: 1513)  Memuriyet bir hizmetkârlıktır. Bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti değil... Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zaafiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp bir hâkimiyet ve müstebidane bir tahakküm ve müstekbirane mertebe tarzına getirdiğinden; abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet adalet olmaz, esasıyla bozulur. Ve hukuk-u ibadda zîr ü zeber olur. hukuk-u ibad, hukukullahhükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî haksızlıklara vesile olur.[2]

 

Üçüncüsü:Mü'minin mü'mine olan bağlılığı, kurşundan dökülmüş bir yapının parçaları gibidir; birbirlerini destekleyip kuvvet verirler. (Buharî, Salat:88, Edeb: 36; Müslim, Birr: 17/65; Tirmizî, Birr: 18)  hakikatıdır. Yani, hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı, dahildeki adaveti unutmak ve tam tesanüd etmektir. Hattâ en bedevî taifeler dahi bu kanun-u esasinin menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde, o dahildeki düşmanlığı unutup, hariçteki düşman def oluncaya kadar tesanüd ettikleri halde; binler teessüflerle deriz ki, benlikten, hodfuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki tarafgirane fikriyle, kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lânet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hattâ bir salih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif bir büyük salih âlimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve İslâmiyet aleyhinde bir zındığı, onun fikrine uygun ve tarafdar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm. Ve şeytandan kaçar gibi otuz beş seneden beri siyaseti terkettim[3]

 

 

Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakiki hamiyetve sadakat ve adalet beklenilmez.”[4]

 

Ne dersiniz Bu İlkeler doğrultusunda İslam âleminde yeni bir vicdan hareketi başlatmaya?

 

 

 [1] Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, Zehra Yay. İst.2006 s, 422

[2] Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, Zehra Yay. İst.2006 s, 423

[3] Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, Zehra Yay. İst.2006 s, 424

[4] Bediüzzaman Said Nursi, İçtimai Dersler, Zehra Yay. İst.2004 s, 101.

Yorumlar

suat yılmaz - 22-10-2015 - 08:08:09
Kuran Akıldan çok vicdanlara hitap eder
Necdet Hoca'ma bu güzelim kısa,öz ve çok faydalı yazısından dolayı teşekkür ederim... Kuran Akıldan çok vicdanlara hitap eder.
Sizde yorum yazmak için tıklayınız.

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net