Fihrist
Kitaplar
Şualar

İkinci Şua

Eskişehir Hapishanesinin Son Meyvesi

OTUZ BİRİNCİ LEM’ANIN İKİNCİ ŞUAI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

   On altı sene evvel,Eskişehir Hapishanesinde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu Şua, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bu günlerde tashih ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm.

Said Nursî

اَللهُ اَحَدٌ

ism-i âzama dair yedinci nükte-i âzam ve altı ism-i âzamın altı nüktesinin yedincisi.

   İhtar

   Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah. Maatteessüf, ben burada kimse ile görüşemediğimden kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan «ikinci» ve «üçüncü» meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sahife evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa eyle!...

Sayfalar

Lügat