Fihrist
Kitaplar
Şualar

Yedinci Şua

Ayetü’l-Kübra

 

Bu risalenin zeyli ile beraber beş yüz nüshasını on sene evvel Denizli Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tam iki sene tetkik ettikten sonra ittifakla beraatine, bize iadesine karar vermeleri gösteriyor ki; bu eser şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikat-ı Kur’aniye, bir sedd-i âzamdır. Onun için bu mübarek şehrin adliyesine ve makam-ı vilayetine ve emniyet dairesine bu eseri takdim ediyoruz. Münasib görürlerse yeni harfle neşredilsin ki hariçten gelen manevî tehlikelerden vatandaşları kurtarmağa bir vesile olsun.

Ben bu defa bu risaleyi dikkatle mütalâa ettim. Elhak, bu risalenin İmam-ı Ali’nin (r.a.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim. Ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da yine ucuzdur. Gâm ve keder ve şekva ile değil, belki ferah ve sabır ve şükür ile karşılamak lâzımdır, dedim.

Said Nursî

Sayfalar

Lügat