Fihrist
Kitaplar
Şualar

 Altıncı Şua

Yalnız İki Nüktedir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ 

(Namazdaki teşehhüdde bulunan  

اَلتَّحِيَّاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ

... اِلٰى اٰخِره

(ilâ ahirenin) iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sair hakikatlerinin beyanı başka vakte talik edilerek bu Altıncı Şuada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek.)

   Birinci Sual: Teşehhüdün mübarek kelimatı, mirac gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir?

   Elcevap: Her mü’minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise mirac-ı ekber-i Muhammed aleyhissalâtü vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle, o kudsî sohbet tahattur edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz’iyetten külliyete çıkar ve o kudsî ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir.

Meselâ: “Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, o gecede Cenab-ı Hakka karşı selâm yerinde: 

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ

  demiş. Yani: Bütün zîhayatların, 

Sayfalar

Lügat