Fihrist
Kitaplar
Mektubat

   Elcevap: Hazret-i Yakub aleyhisselâmın verdiği cevap ile cevap veririz.

زِ مِصْرَشْ بُوىِ پٖيرَاهَنْ شِنٖيدٖىچِرَا دَرْ چَاهِ كَنْعَانَشْ نَدٖيدٖىبَگُفْتْ اَحْوَالِ مَا بَرْقِ جِهَانَسْتْدَمٖى پَيْدَا وُ دٖيگَرْ دَمْ نِهَانَسْتْگَهٖى بَرْ طَارُمِ اَعْلٰى نِشٖينَمْگَهٖى بَرْ پُشْتِ پَاىِ خُودْ نَبٖينَمْ

Yani, Hazret-i Yakub’tan sorulmuş ki,

“Ne için Mısır’dan  gelen gömleğinin kokusunu işittin de,

yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf’u görmedin?”

Cevaben demiş ki: “Bizim hâlimiz şimşekler gibidir;

bazen görünür, bazen saklanır.

Bazı vakit olur ki, en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz.

Bazı vakitte de ayağımızın üstünü göremiyoruz.”1

   Elhasıl, insan her ne kadar fail-i muhtar ise de, fakat 

 وَمَا تَشَٓاؤُنَ اِلَّٓا اَنْ يَشَٓاءَ اللّٰهُ

sırrınca, meşiet-i ilâhiye asıldır, kader hakimdir. Meşiet-i ilâhiye, meşiet-i insaniyeyi geri verir,

اِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عُمِىَ الْبَصَرُ

hükmünü icra eder. Kader söylese, iktidar-ı beşer konuşmaz, ihtiyar-ı cüz’î susar.

   İkinci Sualinizin Meali: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nâm verebiliriz?

Sayfalar

Lügat