Fihrist
Kitaplar
Mektubat

On Üçüncü Mektub

بِاسْمِهٖ

   وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

 

  السَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

  وَالْمَلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰى

 

           Aziz kardeşlerim,

          hâl ve istirahatimi ve vesika için adem-i müracaatımı ve hâl-i âlem siyasetine karşı lâkaydlığımı            pek çok soruyorsunuz. Şu sualleriniz çok tekerrür ettiğinden, hem manen de benden                            sorulduğundan, şu üç suale Yeni Said değil, belki Eski Said lisanıyla cevap vermeye mecbur                oldum.

 

   Birinci Sualiniz: İstirahatin nasıl? Hâlin nedir?

   Elcevap: Cenab-ı Erhamürrahimîne yüz bin şükrediyorum ki, ehl-i dünyanın bana ettiği enva-ı zulmü, enva-ı rahmete çevirdi. Şöyle ki: Siyaseti terk ve dünyadan tecerrüd ederek bir dağın mağarasında ahireti düşünmekte iken, ehl-i dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler. Hâlik-ı Rahîm ve Hakîm, o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlâsı bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı emniyetli, ihlâslı, Barla dağlarındaki halvete çevirdi. Rusya’da esarette iken niyet ettim ve niyaz ettim ki, ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamürrahimîn, bana Barla’yı o mağara yaptı, mağara faidesini verdi. Fakat sıkıntılı mağara

Sayfalar

Lügat