Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Hakikat Işıkları

 

     Herkes bilmez gökde ne var,

     Görür onu göz sahibi,

     Parıldıyor güneş kadar;

     Hakikatı ummân gibi.

 

      İster gönül elbet huzûr,

     Âhir demde etmiş zuhûr,

     Âlemlere doğmuş o nûr;

     Gökden inen fermân gibi.

 

     Ferdiyeti elhak ayân,

     Odur gönüllere sultân,

     Var mı bilmem ulu bürhân;

     Bu Bediüzzamân gibi.

 

     Lisânından saçılır nûr,

     Cinnî okur, insan okur,

     Hûr-u Cennet işte bu “Nûr”;

     Gönüllerde cânân gibi.

 

      Âhir zamân esrârını,

      İhbâr-ı gayb envârını,

     Attı âlem ekdârını,

     Doğdu şems-i tâbân gibi.

 

     Semâvâttan rahmet indi.

     Akan göz yaşları dindi,

     Küfr ü dalâl yıldı, sindi;

     Görünmeyen şeytân gibi.

Sayfalar

Lügat