Fihrist
Kitaplar
Mektubat

On İkinci Mektub

 

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

   وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

 

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ عَلٰى رُفَقَائِكُمْ

   Aziz kardeşlerim,

   O gece benden sual ettiniz; ben cevabını vermedim. Çünkü, mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik, münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini, Eczacı Efendinin isimlerini yazmış olduğu Sözlerde bulursunuz. Yalnız, kader ve cüz-ü ihtiyarîye ait Yirmi Altıncı Söz hatırıma gelmemişti, size söylememiştim. Ona da bakınız, fakat gazete gibi okumayınız. Eczacı Efendinin o Sözleri mütalâa etmesini havale ettiğimin sırrı şudur ki: O çeşit meselelerdeki şüpheler, erkân-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. O Sözler ise, erkân-ı imaniyeyi tamamıyla isbat ederler.

   Birinci Sualiniz:Hazret-i Âdem *in (a.s.) Cennetten ihracı ve bir kısım benî-Âdem’in Cehenneme idhali ne hikmete mebnidir?

   Elcevap: Hikmeti, tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i ilâhiyeye bir ayine-i camia olması, o vazifenin netaicindendir. Eğer Hazret-i Âdem Cennette kalsaydı

Sayfalar

Lügat