Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım

   [Kur’an-ı Hakîmin tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır.]

  

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

وَلَا تَرْكَنُٓوا اِلَى الَّذٖينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

   Şu Altıncı Kısım, ins ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşaallah akim bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder.

   BİRİNCİ DESİSE

   Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinniden aldığı derse binaen, hizbü’l-Kur’an’ın fedakâr hâdimlerini hubb-u câh vasıtasıyla aldatmak ve o kudsî hizmetten ve o manevî ulvî cihaddan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki:

   İnsanda, ekseriyet itibariyle, hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve hodfuruşluk ve şan u şeref denilen riyakârane halklara görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz’î, küllî arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder. Ehl-i ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır, çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zaif damarıdır. Yani, bir insanı yakalamak ve kendine çekmek.. onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onun ile onu mağlûp eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zaif damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hâl beni çok düşündürüyor.

Sayfalar

Lügat