Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Onuncu Mektub

(İki sualin cevabıdır.)

 

بِاسْمِهٖ

    وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

 

   Birincisi: Otuzuncu Sözün İkinci Maksadının, tahavvülât-ı zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir.

   Kur’an-ı Hakîmde imam-ı mübîn ve kitab-ı mübîn mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehl-i tefsir, “ikisi birdir”; bir kısmı, “ayrı ayrıdır” demişler. Hakikatlerine dair beyanatları muhteliftir. Hülâsa, “ilm-i İlâhînin ünvanlarıdır” demişler.

   Fakat, Kur’an’ın feyzi ile şöyle kanaatim gelmiş ki:

   İmam-ı mübîn, ilim ve emr-i ilâhînin bir nevine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı hâlden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zâhirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i ilahînin bir defteridir. Şu defterin vücudu, Yirmi Altıncı Sözde, hem Onuncu Sözün hâşiyesinde isbat edilmiştir.

   Evet, şu imam-ı mübîn, bir nevi ilim ve emr-i ilâhînin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları, kemal-i intizam ile eşyanın vücudlarını gayet sanatkârane intâc etmesi cihetiyle, elbette desatir-i ilm-i ilâhînin bir defteri ile tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri,

Sayfalar

Lügat