Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Altıncı Risale Olan Altıncı Mesele

[Haremeyn-i Şerifeyne Vehhabilerin tasallutuna dairdir.]

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَتُصِيبَنَّ الَّذِى ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

   Aziz kardeşim, “Haremeyn-i Şerifeynin Vehhabilerin ellerine geçmesi ve onların eazım-ı İslâmın türbeleri hakkındaki tahripkârane hürmetsizliği ne hikmete mebnidir?” diye sual ediyorsunuz.

   Elcevap: Şu hadise âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimaiyesine taalluk ettiği için Yeni Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü şimdi daire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat hiç kırmadığım ve daima faidesini gördüğüm mübarek hatırın için Eski Said kafasını muvakkaten başıma sıkılarak giyerek şu Altıncı Meseleyi dört muhtasar nüktelerle beyan edeceğiz.

   BİRİNCİ NÜKTE: Şu Vehhabi meselesinin kökü derindir. An’anesi zaman-ı sahabeden başlayarak gelmiş. İşte o an’ane üç uzun esaslarla gelmiştir.

   Birincisi: Hz. Ali (r.a.), Vehhabilerin ecdadından ve ekserisi Necid sekenesinden olan Haricilere kılınç çekmesi ve Nehrivan’da onların hafızlarını öldürmesi, onlarda derinden derine, hem din namına, Şialığın aksine olarak Hz. Ali’nin (r.a.) faziletlerine karşı bir küsmek, bir adavet tevellüd etmiştir. Hz. Ali (r.a.), şah-ı velâyet ünvanını kazandığı ve turuk-u evliyanın ekser-i mutlakı ona rücu’ etmesi cihetinden Haricilerde ve şimdi ise Haricilerin bayraktarı olan Vehhabilerde ehl-i velâyete karşı bir inkâr, bir tezyif damarı yerleşmiştir.

   İkincisi: Müseylime-i Kezzab’ın fitnesiyle irtidada yüz tutan Necid havalisi, Hz. Ebubekir’in (r.a.) hilâfetinde Halid ibn-i Velid’in kılıncıyla zir-u zeber edildi. Bundan Necid ahalisinin hulefa-i raşidine ve dolayısıyla

Sayfalar

Lügat