Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Dördüncü Risale olan Dördüncü Mesele

 

بِاسْمِهٖ

وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

 

   [İhvanlarıma, medar-ı intibah bir hadise-i cüz’iyeye dair bir suale cevaptır.]

   Aziz kardeşlerim,

   Sual ediyorsunuz ki:Câmi-i şerifinize Cuma gecesinde, sebepsiz olarak, mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hadisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar?

   Elcevap: Dört Noktayı, bilmecburiye, Eski Said lisanıyla beyan edeceğim. Belki ihvanlarıma medar-ı intibah olur; siz de cevabınızı alırsınız.

   Birinci Nokta: O hadisenin mahiyeti, hilâf-ı kanun ve sırf keyfî ve zındıka hesabına, Cuma gecesinde kalbimize telâş vermek ve cemaate fütur getirmek ve beni misafirlerle görüştürmemek için bir desise-i şeytaniye ve münafıkane bir taarruzdur. Garaibdendir ki, o geceden evvel olan Perşembe günü tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdetimde, güya iki yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi, benim ile arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma, o yılandan dehşet alıp korktun mu, diye sordum:

- “Gördün mü?”

- O dedi: “Neyi?”

- Dedim: “Bu dehşetli yılanı.”

- Dedi: “Yok, görmedim ve göremiyorum.”

- “Fesübhanallah”, dedim. “Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin?”

   O vakit hatırıma bir şey gelmedi. Fakat sonra kalbime geldi ki: “Bu sana işarettir, dikkat et.” Düşündüm ki, gecelerde gördüğüm yılanlar

Sayfalar

Lügat