Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Beşinci Mektub

 

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

    وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

 

   Silsile-i Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (r.a.) Mektubat’ında demiş ki:

   “Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim.1

   Hem demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehası, hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.”2

   Hem demiş ki: “Velâyet üç kısımdır. Biri velâyet-i suğra ki, meşhur velâyettir; biri velâyet-i vusta, biri velâyet-i kübradır. Velâyet-i kübra ise, veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır.”3

   Hem demiş ki: “Tarik-ı Nakşîde iki kanat ile sülûk edilir. Yani, hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa, o yolda gidilmez.”4

   Öyle ise, tarik-ı Nakşînin üç perdesi var:

   Birisi ve en birincisi ve en büyüğü, doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki, İmam-ı Rabbanî de (r.a.) âhir zamanında ona sülûk etmiştir.

   İkincisi, feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmettir.

Sayfalar

Lügat