Fihrist
Kitaplar
Mektubat

   İkinci Nükte: Hazret-i Musa aleyhisselâmın zamanında sihrin revacı olduğundan, mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği; ve Hazret-i İsa aleyhisselâmın zamanında ilm-i tıb revaçta olduğundan, mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın dahi zamanında Ceziretü’l-Arabda en ziyade revaçta dört şey idi:

   Birincisi: Belâgat ve fesahat.

   İkincisi: Şiir ve hitabet.

Sayfalar

Lügat