Fihrist
Kitaplar
Mektubat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ 

وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ

Birinci Mektub

 

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

   وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

(Dört sualin muhtasar cevabıdır.)

   Birinci Sual:Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?

   Elcevap: Hayattadır. Fakat meratib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler.

   Birinci tabaka-i hayat, bizim hayatımızdır ki, çok kayıdlarla mukayyeddir.

   İkinci tabaka-i hayat, Hazret-i Hızır ve İlyas aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pekçok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyed değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve isbat eder. Hatta makamat-ı velâyette bir makam vardır ki, makam-ı Hızır  tabir edilir. O makama gelen bir veli, Hızır’dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat, bazen o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telâkki olunur.

Sayfalar

Lügat