Fihrist
Kitaplar
Sözler

   Yüz sahife tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruhanî ilhamları ziyade;

   ben istiyorum senden tafsil ile beyanı.

 

   Ulaşmaz dest-i edeb-i Garb-ı hevesbâr-ı hevakâr-ı dehâdar

   De’b-i edeb ebed-müddet Kur’an-ı ziyabâr-ı şifakâr-ı hüdâdar

 

  1Kâmilîn insanların zevk-i meâlisini hoşnut eden bir hâlet, çocukca bir hevese,

   sefihce bir tabiat sahibine hoş gelmez, onları eğlendirmez.

   Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve şehvanî içinde

   tam beslenmiş; zevk-i ruhîyi bilmez.

   Avrupa’dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat, romanvarî nazarla,

   Kur’an’da olan letaif-i ulviyet, mezâyâ-yı haşmeti göremez, hem tadamaz.

   Kendindeki mihengi ona ayar edemez.

   Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelân; onlar içinde gezer, haricine çıkamaz;

   Ya aşkla hüsndür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat.

   İşte yabanî edebse hamaset noktasında hakperestliği etmez.

   Belki zalim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla

   kuvvetperestlik hissini telkin eder.

   Hüsn ve aşk noktasında, aşk-ı hakiki bilmez.

   Şehvet-engiz bir zevki nefslere de zerkeder.

   Tasvir-i hakikat maddesinde; kâinata sanat-ı ilâhî suretinde bakmaz,

   bir sıbga-i rahmanî suretinde göremez.

   Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor; hem ondan da çıkamaz.

   Onun için telkini, aşk-ı tabiat olur. Maddeperestlik hissi, kalbe de yerleştirir;

   ondan ucuzca kendini kurtaramaz.

 

Sayfalar

Lügat