Fihrist
Kitaplar
Sözler

görmektir. Hattâ İmam-ı Rabbanî radıyallahü anh demiş ki: “Letaif-i Cennet, cilve-i esmanın temessülâtıdır.” Teemmel!

   SEKİZİNCİ İŞARET:

   Dünyada, dünyanın ahiret mezraası ve esma-i ilâhiye ayinesi olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin uhrevî neticesi, dünya kadar, fakat fâni dünya gibi fâni değil, baki bir Cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zaif gölgeleri gösterilen esma, o Cennetin ayinelerinde en şaşaalı bir surette gösterilecektir. Hem dünyayı mezraa-i ahiret yüzünde sevmenin neticesi, dünyayı fidanlık, yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezraası hükmünde olacak öyle bir Cenneti verecek ki, dünyada havass ve hissiyat-ı insaniye küçük fidanlar olduğu halde, Cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidatları, enva-ı lezaiz ve kemalâtla sünbüllenecek surette ona verileceği, rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi, hadisin nususuyla ve Kur’an’ın işaratıyla sabittir. Hem madem dünyanın, her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü, esma ve ahiret için sevilmiş ve ibadet-i fikriye ile o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş. Elbette dünya kadar bir mükâfat alması, mukteza-yı rahmet ve hikmettir. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mezraasını sevmiş ve Cenâb-ı Hakkın muhabbetiyle ayine-i esmasını sevmiş, elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da dünya kadar bir Cennettir.

   Sual:

   O kadar büyük ve hâlî bir Cennet neye yarar?

   Elcevap:

   Nasıl ki, eğer mümkün olsaydı, hayal süratiyle zemin aktârını ve yıldızların ekserini gezsen, “Bütün âlem benimdir” diyebilirsin. Melâike ve insan ve hayvanların iştirakleri, senin o hükmünü bozmaz. Öyle de, o Cennet dahi dolu olsa, “O Cennet benimdir” diyebilirsin. Hadiste “Bazı ehl-i Cennete verilen beş yüz senelik bir Cennet” 1 sırrı, Yirmi Sekizinci Sözde ve İhlâs Lem’asında beyan edilmiştir.

Sayfalar

Lügat