Fihrist
Kitaplar
Sözler

Dokuzuncu Söz

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حٖينَ تُمْسُونَ وَحٖينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحٖينَ تُظْهِرُونَ

   Ey birader! Benden, namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun.

   Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz.

   Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u ilâhînin ayinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilâhiyenin birer ma’kesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir.

   Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için “Beş Nükte” yi nefsimle beraber dinlemek lâzım.

   BİRİNCİ NÜKTE:

   Namazın manası, Cenab-ı Hakkı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani,  celâline karşı kavlen ve fiilen “Sübhanallah” deyip takdis etmek; hem, kemaline karşı lâfzen ve amelen “Allahu ekber” deyip tazim etmek; hem, cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını tekid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke otuz üç defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülâsalarla tekid edilir.

Sayfalar

Lügat