Fihrist
Kitaplar
Sözler

ayn-ı hak ve mahz-ı hakikat olduklarından, mücazefe ve mübalâğa, içlerinde yoktur.

   Ezcümle, en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadistir ki:

لَوْ وُزِنَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا شَرِبَ الْكَافِرُ مِنْهَا جُرْعَةَ مَاءٍ

(ev kemâ kaal) Meal-i şerifi: “Dünyanın Cenab-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsa idi, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler.“ Hakikati şudur ki:

عِنْدَ اللّٰهِ

tabiri, âlem-i bekadan demektir. Evet, âlem-i bekadan bir sinek kanadı kadar bir nur, madem ebedidir, yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha çoktur. Demek koca dünyayı bir sinek kanadıyla muvazene değil, belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususi dünyasını âlem-i bekadan bir sinek kanadı kadar daimi bir feyz-i ilâhîye ve bir ihsan-ı ilâhîye muvazeneye gelmediği demektir. Hem, dünyanın iki yüzü var, belki, üç yüzü var. Biri, Cenab-ı Hakkın esmasının ayineleridir. Diğeri ahirete bakar, ahiret tarlasıdır. Diğeri fenâya, ademe bakar, bildiğimiz marzî-i ilâhî olmayan ehl-i dalâletin dünyasıdır. Demek, esma-i hüsnanın ayineleri ve mektubat-ı samedaniye ve ahiretin mezraası olan koca dünya değil, belki ahirete zıt ve bütün hatiatın menşei ve beliyyatın menbaı olan dünyaperestlerin dünyasının âlem-i ahirette ehl-i imana verilen sermedi bir zerresine değmediğine işarettir. İşte en doğru ve ciddi şu hakikat nerede; ve insafsız ehl-i ilhadın fehmettikleri mana nerede; o insafsız ehl-i ilhadın en mübalâğa, en mücazefe zannettikleri mana nerede?

   Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhadın mübalâğa zannettikleri hatta muhal bir mübalâğa ve mücazefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevabına dair ve bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Meselâ, Fatiha’nın Kur’an kadar sevabı vardır. Sure-i İhlâs, sülüs-ü Kur’an; Sure-i İza Zülzileti’l-Ardu, rub’u; Sure-i Kul Ya Eyyuhe’l-Kâfirun, rub’u; Sure-i Yasin,

Sayfalar

Lügat