Fihrist
Kitaplar
Sözler

Yirminci Sözün

İkinci Makamı

(Mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem’a-i i’caz-ı Kur’an)

Ahirdeki iki sual ve iki cevaba dikkat et.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

 

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فٖى كِتَابٍ مُبٖينٍ

   On dört sene evvel 1 (şimdi otuz seneden geçti) şu ayetin bir sırrına dair İşaratü’l-İ’caz namındaki tefsirimde Arabiyyü’l-ibare bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardaşım, o bahse dair, Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakkın tevfikine itimaden ve Kur’an’ın feyzine istinaden diyorum ki:

   Bir kavle göre, Kitab-ı Mübin Kur’an’dan ibarettir. Yaş ve kuru, her şey içinde bulunduğunu, şu ayet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes, her şeyi içinde göremez. Zira, muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alâmetleri; ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksad-ı Kur’an’a münasip bir tarzda ve iktiza-i makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor.

   Ezcümle, beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havârık-ı sanat ve garâib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf

Sayfalar

Lügat