Fihrist
Kitaplar
Sözler

Meyve Risalesinden

Altıncı Mesele

   (Risale-i Nur’un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan “iman-ı billah” rüknünün binler küllî bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir.)

 

   Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler, “Bize Hâlikımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar.” dediler.

   Ben dedim: “Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla, mütemadiyen Allah’tan bahsedip, Hâlikı tanıttırıyorlar; muallimleri değil, onları dinleyiniz.

   Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz, gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir. Öyle de küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıb mikyasıyla küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakîm-i Zülcelâli, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Sayfalar

Lügat