Fihrist
Kitaplar
İman ve Küfür Muvazeneleri

On Üçüncü Sözün

İkinci Makamı

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

(Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını

kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir)

 

   Bir kısım gençler tarafından, şimdiki aldatı cı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşı sında, “Ahiretimizi ne suretle kurtaracağız?” diye Risale-i Nur’dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi namı na onlara dedim ki:

   Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan baş ka yol yok.

   Birinci Yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısı dır.

   İkinci Yol: Ahireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başı na bir hapis kapısı dır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek.

   Üçüncü Yol: Ahirete inanmayan ehl-inkâr ve dalâlet için bir idam-ı ebedî kapı sı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacı dır. Öyle bildiği için cezası olarak aynı nı görecek. Bu iki şık bedihidir; delil istemiyor, göz ile görünür.

   Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başı nı kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette, daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşı sında biçare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz 

Sayfalar

Lügat