Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

   Şu eserimde üstadım Kur’andır, kitabım hayattır, muhatabım yine benim. Sen ise ey kari’! Müstemi’sin. Müstemi’in tenkide hakkı yoktur; beğendiğini alır, beğenmediğine ilişmez. Şu eserim bu mübarek Ramazanın feyzi 1 olduğundan, ümid ederim ki, inşaallâh din kardeşimin kalbine tesir eder de lisanı bana bir dua-i mağfiret bahşeder veya bir fatiha okur...

 

EDDÂÎ

2Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde

Said’den yetmiş dokuz emvat  bâ-âsam âlâma.

Sekseninci olmuştur, mezara bir mezar taş

Beraber ağlıyor  hüsran-ı İslâma.

Mezar taşımla pür-emvat enindar o mezarımla.

Revanım saha-i ukba-yı ferdama.

Yakînim var ki, istikbal semavatı zemin-i Asya

Bâhem olur teslim, yed-i beyza-i İslâma.

Zira yemin, yümn-ü imandır

Verir emni, eman ile enâma

Sayfalar

Lügat