Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

 

İfade-i Meram

 

Kader bana Türkçeyi az vermiş, hattı hiç vermemiş. Dilim, kalbimin lisanını iyi anlamıyor ki, iyi tercümanlık etsin. Hem de derin yerde çıkarıyor manayı; bazı hakikat parçalanır. Sizin fehm ve dikkatiniz bana yardım etsin.

Münşî:

Bediüzzaman-ı Kürdî

Sayfalar

Lügat