Fihrist
Kitaplar
Müdafaalar

                                                                       

                                                                         

                                                                        

 

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

   Yarım asır evvel tab’edilen bu müdafaayı şimdi bu asra daha muvafık gördük. Güya o zamandan elli sene sonra, bir hiss-i kablelvuku ile bir nevi ihbar-ı gaybî olarak, hayat-ı içtimaiyeyi alâkadar eden çok hakikatlere temas ettiğinden neşredildi.

***

 

                                                                                  

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

   Aziz, sıddık kardeşim, 

   Madem eski zamanda iki def’a tab’edilmiş, kimse itiraz etmemiş ayn-ı hakikat bir risaleciktir. Has dostların tensibiyle, fakat sıhhatine tam dikkat etmek şartıyla neşredebilirsiniz. Bu risale, eski zamandan ziyade bu zamanın tam bir dersi olabilir.

                                                                                                                          Said Nursî

***

Sayfalar

Lügat