Fihrist
Kitaplar
Mesnevi-î Nuriye

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

İtizar

   Risale-i Nur Külliyatı’ndan el-Mesneviyyü’l-Arabî ile muanven büyük üstadın cihanbaha pek kıymettar şu eserini de Allah’ın avn ve inayetiyle Arabîden Türkçeye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevherbaha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve ne bir lâfız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan, o azim imanî ve cesim Kur’anî hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatın hatırı kalmış. Fabrika-i dimağiyemin bozukluğundan bu kadarını da, müellif-i muhterem Bediüzzaman’ın manevî yardımları ile dokuyabildim.

   Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu, hakikaten aslına uygun ve lâyık bir tercüme değildir. (Pek kısa bir meal, bazen de tayyedilmiş, tercüme edilememiş). Çok yerlerde mealini aldım. Bazı yerlerde de tayyettim. Ancak, aslındaki hakaiki evlâd-ı vatana gösteren küçük bir ayinedir.

 

Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi

ve on beş sene ondan ders alan          

    ABDÜLMECİD NURSΠ              

Sayfalar

Lügat