Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Bir İhtar:

   Her bir âyetin müteaddid manaları vardır. Hem her bir mana küllîdir. Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız mana-yı işarî tabakasıdır. Hem o küllî manada, asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kesbetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir, bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan, bu kudsî surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var, diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğu, Risale-i Nur’un eczalarında hususan Rumuzat-ı Semaniye Risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum.

   Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır:

   Bu lem’a-i i’caziyede, baştaki

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

da hem مِنْ hem شَرِّ kelimeleri hesaba girmesi ve âhirde

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

yalnız

شَرِّ

kelimesi girmesi

وَمِنْ

girmemesi ve

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ

ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latîf bir münasebete îma ve remiz içindir. Çünkü halklarda, şerden başka hayırlar da var. Hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, bazıyeti ifade eden

مِنْ

ve

شَرِّ

girmişler. Hâsid, hased ettiği zaman bütün şerdir, bazıyete lüzum yoktur. Ve

اَلنَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ

remziyle, kendi menfaatleri için küre-i arza ateş atan üfleyicilerin ve sihirbaz o diplomatların tahribata ait bütün işleri ayn-ı şerdir, diye daha

شَرِّ

kelimesine lüzum kalmadı.

   Bu Sureye Ait Bir Nükte-i İ’caziyenin Hâşiyesidir:Nasıl bu sure, beş cümlesinden dört cümlesi ile bu asrımızın dört büyük şerli inkılablarına ve fırtınalarına mana-yı işarî ile bakar; aynen öyle de dört defa tekraren

مِنْ شَرِّ

–şedde sayılmaz– kelimesiyle âlem-i İslâm’ca en

Sayfalar

Lügat