Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

   Bu acib asırda, ehl-i iman Risale-i Nur’a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri Asâ-yı Musa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi, hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ, i’caz-ı Kur’aniye bahsindeki ekser ayetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde i’cazın lem’aları ve Kur’an’ın güzel nükteleri ispat edilmiş.

 

                                                                                               Umum Risale-i Nur şakirdleri namına

                                                                                              Said Nursî

Sayfalar

Lügat