Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde münker ve nekirin:

مَنْ رَبُّكَ

    “Senin Rabbin kimdir?” diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmi ile cevap vererek: “

مَنْ

   mübteda'dır.

رَبُّكَ

   onun haber'idir; müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır.” diyerek, hem o melâikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfe’l-kubur velisini güldürdü ve rahmet-i ilâhiyeyi tebessüme getirdi; azaptan kurtulduğu gibi, Risale-i Nur’un bir şehid kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapisde Meyve Risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melâike-i suale mahkemedeki gibi Meyve hakikatleri ile cevap verdiği misillü; ben de ve Risale-i Nur şakirdleri de, o suallere karşı Risale-i Nur’un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevkedecekler inşaallah.

   Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviyeye medar cüz’î bir numunesi şudur ki; ilmihalden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveylâ eden diğer bir çocuğa: “Ağlama, şükreyle.. senin kardeşin meleklerle beraber Cennete gitti; orada gezer, bizden daha iyi keyfedecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir.” deyip, feryad edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi, bu hazin kışta ve elîm bir vaziyetimde gayet elîm iki vefat haberini aldım. Biri, hem âlî mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur’un hakikatlerini neşreden biraderzadem merhum Fuad; ikincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Alime Hanım namındaki merhume hemşîrem. Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken; imanın nuruyla o masum Fuad, o saliha Hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen, kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad’ın pederi kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek Erhamürrahîmin’e

Sayfalar

Lügat