Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Demek, sûrî bir vücudu bırakır, manevî ve gaybî ve ilmî çok vücudları kazanır.

   Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder; elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fenâ, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati, umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip, der: Kimin için Allah var, ona her şey var; ve kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir

   Elhasıl: Nasıl ki, iman ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedî den kurtarıyor; öyle de, herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanı, hem hususî dünyasını ölümle idam edip manevi Cehennem zulmetlerine atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi ahirete tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler, bu dehşetli hasârattan kurtulsunlar.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَٓا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَٓا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلٖيمُ الْحَكٖيمُ

                                                                                                                              Duanıza çok muhtaç ve

                                                                                                                           size çok müştak kardeşiniz

                                                                                                                                         Said Nursî

Sayfalar

Lügat