Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Hem meselâ, asa-yı Musa gibi çok hikmetleri ve faideleri bulunan kıssa-i Musa’nın (a.s) ve sair enbiyanın (aleyhimüsselâm) kıssalarını çok tekrarında, risalet-i Ahmediyenin (a.s.m) hakkaniyetine bütün enbiyanın nübüvvetlerini bir hüccet gösterip onların umumunu inkâr edemeyen, bu zatın risaletini hakikat noktasında inkâr edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur’an’ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından, her bir uzun ve mutavassıt sureyi birer küçük Kur’an hükmüne getirmek için, ehemmiyetli erkân-ı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi, değil israf, belki mukteza-i belâgattır. Ve hadise-i Muhammediye (a.s.m), bütün benî-Âdemin en büyük hadisesi ve kâinatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir.

   Evet, Kur’an’da zat-ı Ahmediyeye en büyük makam vermek ve dört erkân-ı imaniyeyi içine almakla 

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ‌

   rüknüne denk tutulan

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ‌

   risalet-i Muhammediye (a.s.m) kâinatın en büyük hakikatı ve Zat-ı Ahmediye (a.s.m.) bütün mahlukatın en eşrefi ve hakikat-i Muhammediye (a.s.m) tabir edilen küllî şahsiyet-i maneviyesi ve makam-ı kudsîsi iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatine dair pek çok hüccetleri ve emareleri kat’î bir surette Risale-i Nur’da isbat edilmiş. Binden birisi şudur ki:

اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ

 düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli onun defter-i hasenatına girmesi ve bütün kâinatın hakikatlerini getirdiği nur ile nurlandırması, değil yalnız cin ve insî ve meleği ve zîhayatları, belki kâinatı ve semavatı ve arzı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyac-ı fıtrî diliyle hayvanatın duaları gözümüz önünde bilfiil kabul olmasının şehadetiyle, milyonlar, belki milyarlar fıtrî ve reddedilmez duaları makbul olan süleha-i ümmeti her gün o Zata (a.s.m) salât ve selâm ile rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o Zata (a.s.m) bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur’an’ın üç yüz bin hurufunun her birisinde on sevaptan tâ yüz, tâ bin

Sayfalar

Lügat