Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

kaldırıp onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz’iyat ve külliyatın tek bir zatın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu isbat edecek ve kâinatı ve arzı ve semavatı ve anâsırı kızdıran ve hiddete getiren nev-i beşerin zulümlerine, kâinatın netice-i hilkati hesabına gadab-ı ilâhîyi ve hiddet-i rabbaniyeyi gösterecek, hadsiz ve nihayetsiz ve dehşetli ve geniş bir inkılâbın tesisinde binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım ayetleri tekrar etmek, değil bir kusur, belki gayet kuvvetli bir i’caz ve gayet yüksek bir belâgat ve mukteza-i hâle gayet mutabık bir cezalettir, bir fesahattir. Meselâ, bir tek ayet olup yüz on dört defa tekrar edilen 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ‌

cümlesi, Risale-i Nur’un On Dördüncü Lem’asında beyan edildiği gibi, arşı ferşe bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki, milyonlar defa tekrar edilse, yine ihtiyaç vardır. Değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır. Hem meselâ, Sure-i

طٰسٓمٓ

 ’de sekiz defa tekrar edilen şu 

اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزٖيزُ الرَّحٖيمُ

ayeti, o surede hikâye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını, kâinatın netice-i hilkati hesabına ve rububiyet-i âmmenin namına, o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti tekrar ederek, izzet-i rabbaniye o zalim kavimlerin azabını ve rahîmiyet-i ilâhiye dahi enbiyanın necatlarını iktiza ettiğini ders vermek için, binler defa tekrar olsa, yine ihtiyaç ve iştiyak var. Ve îcaz lı ve i’cazlı bir ulvî belâgattır.

   Hem meselâ, Sure-i Rahman ’da tekrar edilen 

فَبِاَىِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

   ayeti ile Sure-i Mürselât’ta 

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبٖينَ

   ayeti, cin ve nev-i beşere, kâinatı kızdıran ve arz ve semavatı hiddete getiren ve hilkat-i âlemin neticelerini bozan ve haşmet-i saltanat-ı ilâhiyeye karşı inkâr ve istihfafla mukabele eden küfür ve küfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarına tecavüzlerini asırlara ve arza ve semavata tehditkârane haykıran bu iki ayet, böyle binler hakikatlerle

Sayfalar

Lügat