Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin. Hâşâ, hadsiz hâşâ...

   Demek,iman-ı billah, kat’iyetiyle ve hadsiz hüccetleriyle 

و بِكُتُبِهٖ و رُسُلِهٖ

yani, peygamberlere ve mukaddes kitaplara imanı isbat eder.

   Hem hiçbir cihet-i imkânı var mı ve hiç akıl kabul eder mi ki; bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve hâlen isteyene mukabil; kâinatı velveleye veren hakikat-ı Kur’aniye ile zülcelâl ve o sanatkârı ekmel bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp ve sevip ve sevdirip ve teşekkür edip ve ettirip ve

سبحان اللّٰه الحمد للّٰه اللّٰه أكبر

 ’ler ile küre-i arzı semavata işittirecek derecede konuşturup ve kara ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyetle, bin üç yüz sene zarfında nev-i beşerin kemiyeten beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Hâlikın bütün tezahür-ü rububiyetine geniş ve küllî bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıd-ı ilâhiyesine karşı Kur’an’ın sureleriyle kâinata ve asırlara bağıran, ders veren, dellâllık eden ve nev-i insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizatıyla tasdik edilen Muhammed aleyhissalâtü vesselâm, en müntehab mahlûku ve en mükemmel elçisi ve en büyük resulü olmasın. Hâşâ ve kellâ! Yüzbin defa hâşâ...

   Demek 

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه‌

   hakikati, bütün hüccetleriyle

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰه

   hakikatini isbat eder.

   Hem hiç imkân var mı ki; bu kâinatın Sânii, mahlûkatını yüzbin diller ile birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın. Hâşâ!

   Hem hiç akıl kabul eder mi ki; kâinattaki makasıd-ı ilâhiyesini bir ferman ile bildirmesin. Ve muammasını açacak ve mahlûkat ne yerden geliyorlar ve ne yere gidecekler ve ne için böyle kafile kafile arkasında buraya gelip bir parça durup geçiyorlar, diye üç dehşetli sual-i umumîye hakiki cevap verecek Kur’an gibi bir kitabı göndermesin. Hâşâ!

Sayfalar

Lügat