Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

kitabın tamam bir fihristesini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz mânidarve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua-i kâinat ve bu mücessem Kur’an-ı ekber-i âlem, mezkûr misaldeki kitabtan ne derece büyük ve mükemmel ve mânidar ise, o derecede, sizin okuduğunuz fenn-i hikmetü’l-eşya ve mektebde bilfiil mübaşeret ettiğiniz fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet geniş mikyaslarıyla ve durbîn gözleriyle bu kitab-ı kâinatın Nakkaşını, Kâtibini hadsiz kemalâtıyla tanıttırır, Allahu ekber cümlesiyle bildirir, sübhanallah takdisiyle tarif eder, elhamdülillah senalarıyla sevdirir.

   İşte bu fenlere kıyasen, yüzer fünundan her bir fen, geniş mikyasıyla ve hususî aynasıyla ve dûrbînli gözüyle ve ibretli nazarıyla, bu kâinatın Hâlik-ı Zülcelâlini esmasıyla bildirir; sıfatını, kemalâtını tanıttırır.

   İşte, bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan mezkûr hücceti ders vermek içindir ki, Kur’an-ı Mucizü’l-Beyan, çok tekrar ile en ziyade

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ

رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ

ayetleriyle Hâlikımızı bize tanıttırıyor diye o mektebli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek, “Hadsiz şükür olsun Rabbimize ki, tam kudsî ve ayn-ı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun.” dediler. Ben de dedim:

   İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler  nevî lezzetler ile mütelezziz olacak bir zîhayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddî, manevî düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zâhirî ve bâtınî ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir Padişah-ı Zülcelâle intisab edip, bütün düşmanlarına karşı bir nokta-i istinad ve bütün hâcâtına medar bir nokta-i istimdat bularak, herkes mensub olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi, o da böyle nihayetsiz Kadîr ve Rahîm bir padişaha iman ile intisab etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve

Sayfalar

Lügat