Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Hem, kim hakikat peşinde koşuyorsa, Risale-i Nur’dan ders alması lâzımdır. Ve nur yolunda giden her münevver, hakiki saadete kavuşacak ve yeryüzünün mahiyetini derkedecektir diye biz Ankara Nur talebeleri dahi ittifak ediyoruz. Ebedî hayat hazinesini gösteren Kur’an-ı Hakîm’in nuru olan Risale-i Nur, elbette bir zaman dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir.

   Madem, İslâm âlimleri —Hadis-i Şerife göre— dünya ikbal ve heveslerinin peşinde koşmadıkça, peygamberlerin en emin varisleridirler. 1 Biz de Risale-i Nur’u, onun tam varisi biliyoruz. Risale-i Nur’un şahs-ı manevî si, hakiki varis olmanın esasını yaşamış ve yaşıyor. Onun karşısına çıkan körler ve sağırlar ve hissiz gafiller küçüleceklerdir. Böyle muazzam bir olgunluğa sahip olan Risale-i Nur, elbette bütün feylesofları, dünya ilim ve hak erbabını çağıracak ve her akl-ı selîm ve kalb-i kerîm olan mübarek insanları talebesi yapacak. Bu da inşaallah uzakta değil, yakında tahakkuk edecektir.

   Dünya, ekserî feylesofların ve âlimlerin dediği gibi, yepyeni bir oluşun eşiğindedir. Dünya, nurunu arıyor. Hakikat şairi Mehmed Akif

   O nuru gönder İlâhî asırlar oldu yeter!

   Bunaldı milletin âfakı bir sabah ister.

   diye, işte bu nura işaret ettiği, bugün bizce bir hakikattir.

   Ankara Üniversitesi Nur talebeleri

***

Sayfalar

Lügat