Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   3- Bir zerreyi icad etmek için bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-i mütenahi lazımdır. Zira şu kitab-ı kebir-i kâinatın her bir harfinin, bâhusus zîhayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü ve nâzır birer gözü vardır.

   4- Tabiat; misalî bir matbaadır, tâbi değil. Nakıştır, nakkaş değil. Mistardır, masdar değil. Nizamdır, nâzım değil. Kanundur, kudret değil. Şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hâriciye değil.

   5- Sabit, daim, fıtrî kanunlar gibi; ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı irade den gelmiş ve kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Ve bir seyyale-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir...

   Ve hakeza binlerce vecizeler var.

اَلْبَاق۪ى هُوَ الْبَاق۪ى

   Üniversite Nur talebelerinden

   Mustafa Hilmi

***

Sayfalar

Lügat