Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu câmi’ ve küllî ve yüksek  cadde-i saadeti ve mirac-ı marifeti tefsir edip, bin seneden beri Kur’an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur’an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanının muhafazasına Kur’an nuruyla vesile olsun. Hadis-i Şerifte vardır ki: “Bir adamın seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır.” 1 “Bazen bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlı olur.”2 Hattâ Nakşilerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir.

   Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ediyoruz. Kusura bakmayınız acele yazıldı, siz tashih ve ıslah edersiniz.

   Kardeşiniz

   Said Nursî

Sayfalar

Lügat