Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

şuursuz yoldaşın ve dalâlette istinadgâhın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camid, âciz tabiatın, her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevî makine ve matbaaları mı var?

Sayfalar

Lügat