Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

kudret, şamil bir hikmet sende varsa, göster; sonra ‘ben seni yapabilirim’ diye dava et. Yoksa haydi git! Küreyvat-ı hamra bana erzak getiriyorlar. Küreyvat-ı beyza da bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyorlar. İşim var, beni meşgul etme. Hem senin gibi âciz, camid, sağır, kör bir şey bize hiçbir cihetle karışamaz. Çünkü bizde o derece ince ve nazik ve mükemmel bir intizam (Haşiye) var ki

Sayfalar

Lügat