Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

Asâ-yı Musa’dan İkinci Kısım

Hüccetüllahi’l-Bâliğa Risalesi

(On Bir Hüccet-i İmaniyedir)

 

   Bu risaleyi Ankara ehl-i vukufu çok takdir ettikleri gibi, bu defa da beraetimize ehemmiyetli bir sebep ve küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i katıa ve bürhan-ı bâhirdir.

                                                                                                                                                      Said Nursî

Sayfalar

Lügat