Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Ey aziz Üstadım, Risale-i Nur’un hakikatı ve Meyve’nin güzelliği ve çiçeğinin feyzi, beni minnettarane bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalblere hayat vermiş.

   Şimdi muhitimizde Risale-i Nur’a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller, Meyve’nin On Birinci çiçeği ile daha çok metanet kesbetmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır.

   Çok hakir talebeniz

   Husrev

Sayfalar

Lügat