Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Aktüel

Dua
Yaratmada dilediği gibi davranan, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatan, kendini mahlukatına sevdiren, dilediğini yücelten, zatı ve sıfatlarıyla her şeyden yüce olan, her çeşit hamd ve övülmeye layık olan Allah’ın adıyla başlıyorum. ...

Allahım! Bizi kendine şükreden, zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana boyun eğen, sana bağlı kalan ve sana yönelen kullarından eyle.
Allahım! Tevbemizi kabul eyle, bizi bütün günahlarımızdan yıkayıp temizle. Sözlerimizi, konuşmalarımızı, düzelt. Göğüslerimizdeki kini ve buğzu gider. Kalplerimizden düşmanlık ve intikam duygularını al, günah pasını ve tüm kötü düşünceleri gider.
Allahım! Ansızın gelen ölümden, cehennem ateşinde yanmaktan, dinsizlikten, gafletten ve insanı helak eden kötü fiillerden sana sığınırım.
Allahım! Bizimle sana isyan sayılan şeyler arasında engel olacak korkunu ver, bizi kudsi cennetine ulaştıracak olan taatini, dünya ve ahiret musibetlerini gözümüzde küçültecek yakîni nasip eyle.
Allahım! Bizi salih olan kullarınla birlikte haşret. Hayatta olduğumuz sürece bizi kulaklarımızdan, gözlerimizden, gücümüzden faydalandır ve ölünceye kadar da onları bizden alma.Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Hatalarımızı affeyle. Başımızdaki musibetleri defet. Hastalarımıza şifa ver. Kalplerimizi nurlandır, ihtiyaçlarımızı yerine getir, anne ve babamıza merhamet eyle. 

Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin hedefi yapma. 
Bize dinimizle ve dünyamızla ilgili musibet verme. Günahlarımızdan ötürü bize merhamet edip acımayanları başımıza musallat eyleme. 
Bizi nimetlerinle rızıklandır. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım.
Allahım! Kalbimizi hidayete erdirecek, dağınık işlerimizi toparlayacak, dağınıklığımızı giderecek, hastalarımıza şifa verecek, amellerimizi ve zamanımızı arındırıp temizleyecek, hakkı ve doğruluğu bize ilham edecek bir rahmet istiyoruz yüce katından.
Allahım! Samediyetin, vahdaniyetin, ferdiyetin, parlak ve aşikâr olan izzetin ve geniş olan rahmetinle kulaklarımızı nurlandır,gözlerimizi nurlandır, kabirlerimizi nurlandır, kalplerimizi nurlandır, duyularımızı nurlandır, nefislerimizi nurlandır ve önümüzü nurlandır.

Allahım! İlmimizi, nurumuzu ve hilmimizi arttır. Bize görünen ve görünmeyen maddi ve manevi nimetlerinden ver.

Yorumlar

ELİH - 23-05-2017 - 09:02:17

Bütün hücrelerimizle AMİN..AMİN..AMİN
Özcan - 11-05-2017 - 13:32:07

AMİN...
Qereqoçani - 28-04-2017 - 21:43:16
AMİN
Amin
Sizde yorum yazmak için tıklayınız.

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net